Auto News VVO:n tulos kasvoi, vaikka asunnot vähenivät – vuokranantaja jakaa jälleen tuhdit osingot

Suomen suurimman vuokra-asuntoyhtiön VVO:n siirtyminen hintasäänneltyjen Ara-asuntojen tarjoamisesta markkinaehtoiseen vuokraustoimintaan näyttää tuottavan yhtiölle hyvän tilin.

VVO:n asuntokanta pieneni viime vuonna tuntuvasti, mutta vuokratuotot vähenivät vain aavistuksen. Tilikauden voitto kasvoi lähes 30 prosenttia 232 miljoonaan euroon, joskin voiton kasvua selittää suurimmalta osin kiinteistöjen arvon nousu.

Hyvä tulos tarkoittaa, että omistajat saavat myös hyvät osingot. VVO:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että A-osakkeelle jaettaisiin osinkoa 6,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 50 miljoonaa euroa.

VVO:n suurimmat omistajat ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma, jotka omistavat VVO:sta yhteensä 35 prosenttia.

Lisäksi sen omistajiin kuuluu joukko keskeisiä ammattiliittoja eli Metallityöväen liitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Rakennusliitto, Palvelualojen liitto Pam, Ammattiliitto Pro, Opetusalan ammattijärjestä OAJ ja Teollisuusalojen ammattiliitto Team.

Kukin niistä omistaa yhtiötä 6–10 prosenttia. Yhteensä niiden osuus on 56 prosenttia. Ainakin JHL on harkinnut osakkeidensa myyntiä, mutta liitto löytyy yhä VVO:n suurimpien osakkeenomistajien listasta.

Vuotta aiemmin VVO jakoi varsinaisena osinkona ensin 37 miljoonaa euroa ja vielä syksyllä lisäosinkona 67 miljoonaa euroa. Ylimääräinen osingonjako johtui suurkaupasta, jossa VVO myi Y-Säätiölle kerralla yli 8 000 vuokrasäänneltyä asuntoa.

Ammattiliitot luetaan yleishyödyllisiin yhteisöihin eivätkä ne maksa yleensä osingoista veroja.

VVO on hankkinut tai rakennuttanut uusia markkinahintaisia vuokra-asuntoja. Sen omistamien asuntojen määrä putosi runsaasta 41 000:sta 35 000:een. Samalla markkinahintaisten vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta nousi 70 prosentista 90 prosenttiin.

Markkinahintaiset Lumo-vuokra-asunnot olivat yhtiölle kannattavaa liiketoimintaa. Asuntojen määrä kasvoi vuodessa 8 prosenttia, mutta vuokratuotto peräti 41 prosenttia.

Viime vuonna yhtiö investoi markkinaehtoiseen liiketoimintaan noin 700 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa rakenteilla oli runsaat 1 500 uutta vuokra-asuntoa.

Yhtiön mukaan sen osuus vuokra-asuntomarkkinoilla on 4,2 prosenttia. VVO:n asunnoista yli puolet sijaitsee pääkaupunkiseudulla.