Auto News Tutkimus näyttää osa-aikatyön synkän puolen: Joka toinen ei tule palkallaan toimeen

Valtaosa osa-aikatyötä tekevistä haluaisi enemmän työtunteja tai kokoaikaisen työpaikan. Joka toinen ei tule palkallaan toimeen, ja siksi he joutuvat etsimään täydentäviä tuloja.

Näin kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemä uusi tutkimus, joka keskittyi osa-aikatyöhön vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä kiinteistöpalvelualalla. Jälkimmäiseen kuuluu muun muassa siivous. Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) on ammattiliittoja lähellä oleva tutkimuslaitos.

Raportti perustuu työntekijöille ja työnantajille tehtyihin kyselyihin, jotka tehtiin vuosina 2014 ja 2015. Työntekijäkyselyyn tuli noin 1 700 ja työnantajakyselyyn 630 vastausta.

Osa-aikatyö on kaikilla kolmella alalla suhteellisen yleistä. 38 prosenttia vähittäiskaupan työntekijöistä, 34 prosenttia majoitus- ja ravitsemusalan työntekijöistä ja 22 prosenttia kiinteistöpalvelualan työntekijöistä oli osa-aikaisia vuonna 2014.

Kaikilla aloilla osa-aikaisten osuus oli Suomessa 2015 vain 12,7 prosenttia, mikä on kansainvälisestä vertaillen vähän.

PT:n tutkimuksen mukaan työntekijöiden tärkeimmät syyt käyttää osa-aikatyövoimaa vaihtelevat alalta toiselle. Kaupan yrityksille merkittävimmät syyt liittyivät kustannuksiin, majoitus- ja ravitsemusalan yrityksille kustannuksiin ja työntarpeen vaihteluun ja kiinteistöpalvelualan yrityksille asiakkaiden tarpeisiin.

Työntekijän toiveet olivat monen työnantajan mukaan myös tärkeä syy osa-aikatyön käyttöön, kaupan alalla ja kiinteistöpalveluissa jopa yksi tärkeimmistä.

Tutkimuksen mukaan osa-aikaiset ansaitsevat noin kaksi kolmannesta kokoaikaisen työntekijän palkasta. Tästä syystä yli puolet koki vaikeuksia tulla palkallaan toimeen.

”Tämä liittyy varmaan siihen, paljonko tunteja saa tehdä”, sanoo raportin tekijä, PT:n tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen.

Tutkimukseen vastanneet työntekijät tekivät keskimäärin alasta riippuen noin 20–26 tuntia viikossa. Ne, jotka toivoivat lisää työtunteja tai kokoaikaista työtä, olisivat toivoneet noin 10 tuntia enemmän viikossa.

Moni joutuukin hakemaan palkan oheen muita tuloja, esimerkiksi opintotukea tai yleistä asumistukea.

Kauhasen mukaan huomionarvoista on myös se, että jo vuonna 2014 osa-aikaiset tekivät huomattavan paljon työtä epätavanomaisina aikoina.

Useimmat tekivät hankalia vuoroja mielellään, sillä niistä saa parempaa korvausta, mutta noin kolmannes kertoi vaikeuksista työaikojen ja muun elämän yhteensovittamisessa. Osuus on korkeampi kuin jos samaa asiaa kysytään kokoaikaisilta työntekijöiltä, Kauhanen kertoo.

Todennäköisesti kehitys on entisestään kiihtynyt myöhemmin, sillä kaupan aukiolojen vapauttaminen ei näy tutkimustuloksissa.