Auto News Säätiön piti tukea suomenruotsalaista toimintaa – puheenjohtajan epäillään junailleen satojatuhansia omiin taskuihinsa

Suomenruotsalaisen säätiön omistuksessa olevan kartanon jatkuva remontointi, alati paisuvat asianajopalkkiot ja säätiön tarkoituksen toteuttamisen puute saivat Patentti- ja rekisterihallituksen ryhtymään harvinaisiin toimiin.

Patentti- ja rekisterihallitus hakee nyt käräjäoikeudelta päätöstä Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr -nimisen säätiön hallituksen erottamiseksi.

”Hallituksen erottamisen vaatiminen on harvinaista. Tänä vuonna kyseessä on ensimmäinen tapaus, ja viime vuonna näin tehtiin kerran”, kertoo patentti- ja rekisterihallituksen valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala.

Säätiön virallinen tarkoitus on tukea suomenruotsalaisten yhteisöjen sosiaalista ja aatteellista toimintaa. Tosiasiassa tukea on herunut vain erittäin niukasti, kun samaan aikaan muuhun toimintaan on käytetty merkittäviä summia.

Suomenruotsalaisen säätiön toiminnasta on aiemmin kirjoittanut Hufvudstadsbladet.

Säätiöiden toimintaa ohjaa säätiölaki, jota vastikään tiukennettiin siten, että toiminnan julkisuutta lisättiin ja valvontaa kovennettiin.

Säätiöllä tarkoitetaan ”hyödylliseen tarkoitukseen” luovutettua varallisuusmassaa. Kunkin säätiön tarkoitus määritellään sitä perustettaessa. Säätiöllä ei ole omistajia, osakkaita tai jäseniä, mutta sen on noudatettava sääntöjään.

Esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015 Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse ei jakanut avustuksia yhteisöille lainkaan. Hallituksen erottamista vaaditaan ensisijaisesti juuri siksi, ettei avustuksia ole jaettu. Samasta syystä verottaja on ensimmäisen kerran jo vuonna 2009 poistanut säätiöltä yleishyödyllisen statuksen.

”Nostaisin keskeisimmäksi asiaksi juuri sen, että säätiö ei toteuta tarkoitustaan ja säätiön hallintoa hoidetaan siten, että siitä lähinnä aiheutuu isoja kustannuksia säätiölle. Kustannusten aiheuttajina ovat tilanhoito ja oikeudenkäyntikulut”, Maijala sanoo.

Tilanhoito tarkoittaa hankolaisen Kofverhagin kartanon kunnostamista ja ylläpitoa.

Oikeutta puolestaan käydään säätiöltä viime vuosisadan puolella kavalletusta noin miljoonasta eurosta. Rahat vei Alf Tilgmann, jonka kuolinpesän konkurssipesältä säätiö on jo pitkään yrittänyt saada rahoja.

Oikeudenkäyntikuluihin säätiö on ottanut ainakin 473 741 euroa velkaa. Oikeudenkäyntiprosessia on hoitanut säätiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Kenneth Wrede, joka on myös laskuttanut lakiasiaintoimistonsa kautta prosessin hoitamisesta.

Vuosien 2014 ja 2015 aikana Wrede laskutti säätiöltä yhteensä 200 812 euroa juridisista tehtävistä, Kofverhagin kartanon hoitamisesta, säätiötyöstä ja hallintokuluista.

Velka on otettu toiselta säätiöltä Sarfvik-Nymans Stiftlelse sr, jonka hallituksessa toimivat samat henkilöt kuin Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:n hallituksessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen mielestä oikeudenkäyntien jatkaminen näin suurin kustannuksin ei ole ollut säätiön edun mukaista.

Vielä kummallisemmaksi asian tekee se, että PRH:n selvityksen mukaan säätiön hallituksen jäsen toimii Tilgmannin pesänhoitajana. Säätiö on Tilgmannin konkurssipesän ainoa velkoja ja vastaa samalla pesän kuluista. Järjestely on epätavallinen: säätiön ja kuolinpesän konkurssipesän edut ja niiden väliset rahasiirrot ovat kytköksissä toisiinsa.

”Kahdessa viimeisessä tilintarkastuskertomuksessa on huomautus säätiön toiminnasta”, Maijala sanoo.

Tilintarkastajat ovat muun muassa huomauttaneet, että säätiötä tulisi johtaa kustannustehokkaasti ja että perustoiminnot kuten kiinteistönhoito tulisi ostaa ulkopuolisilta halvemmalla kuin mitä säätiö on nyt maksanut näistä palveluista hallituksen jäsenille.

Patentti- ja rekisterihallitus vaatii, että säätiön hallitus erotetaan säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla. Lainkohdan mukaan säätiön hallitus voidaan erottaa, jos se on jatkuvasti tai törkeästi toiminut lain tai säätiön omien sääntöjen vastaisesti.

Maijala pitää asiaa selvänä.

”Hakemuksen perusteena on sekä lain että säätiön sääntöjen vastainen toiminta. Säätiölain mukaan on hallituksen on hoidettava säätiön hallintoa huolellisesti ja huolehdittava, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan asiallisesti. Nyt näin ei ole tapahtunut.”

Säätiölain mukaan väärinkäyttötapauksissa varat voidaan periä takaisin hallituksen jäseniltä.

”Kyllä tässä asiassa tulee selvitettäväksi säätiölle aiheutuneet mahdolliset vahingot ja korvausvaatimukset.”

HS:n keskiviikkona puhelimitse tavoittama Rabbe Kenneth Wrede ei halunnut juuri kommentoida patentti- ja rekisterihallituksen erottamisvaatimusta.

”Emme kommentoi sitä ollenkaan. Koko hallitus on eronnut, [PRH:n] hakemus on varmasti vedetty jo takaisin.”

Wreden mukaan säätiö kokee olleensa maalitauluna julkisuudessa.

Miksi säätiö ei ole jakanut viime vuosina juuri lainkaan avustuksia?

”Olemme katsoneet, ettei pääomasta voi jakaa avustuksia. Säätiön päätarkoitus on ollut hoitaa maatilaa, joka on tullut testamentin kautta. Kulut ovat erinäisistä syistä olleet niin suuria, ettei ole ollut mitään jaettavaa.”

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan olette laskuttaneet itse säätiöltä noin 200 000 euroa?

”Se ei varmasti pidä paikkaansa, ne summat ovat kyllä pienempiä. Mutta se on toinen asia, johon minä en kommentoi sen kummempaa. Säätiön hallintokulut ovat mitä ovat.”

Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti HS:lle torstaina, että Trygwe och Hjördis Nymans stiftelsen hallitus jätti aiemmin eroilmoituksen, jonka Wrede kuitenkin jälleen torstaina on omalta osaltaan perunut.

”Tämän eroilmoituksen vaikutusta prosessiin työstetään nyt”, Maijala sanoo.