Auto News Asumistuki leikkuriin, päivähoitomaksuja alas, työttömyysturva aktiivisemmaksi ja perhevapaat uusiksi – kannustinloukkuja purkamalla saataisiin yli 10 000 työllistä lisää

Valtiovarainministeriön kannustinloukkutyöryhmä laskee, että asumistukea leikkaamalla, päivähoitomaksuja alentamalla, perhevapaita uudistamalla ja aktiivisemmalla työttömyysturvalla voidaan saada ainakin yli 10 000 ihmistä työhön.

Perjantaina selvityksensä julkistanut finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalon vetämä työryhmä arvioi, että esimerkiksi päivähoitomaksuja pudottamalla voitaisiin lisätä työllisten määrää jo 6 000:lla.

Kotihoidon tuen lyhentäminen yhdellä vuodella, vain kaksivuotiaisiin asti toisi työmarkkinoille jopa 6 400 työntekijää lisää.

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Jo täyttämällä avoimet työpaikat työllisyys lisääntyisi tuntuvasti.

Hakola-Uusitalo korostaa, että työryhmä ei ole tehnyt hallitukselle esityksiä, vaan toimeksianto oli arvioida eri keinoja purkaa kannustinloukkuja. Kannustinloukku tarkoittaa haluttomuutta ottaa työtä vastaan, koska työnteko ei mainittavasti lisää käteen jääviä tuloja.

”Emme esitä yhtään mitään. Olemme tehneet hallitukselle vain ison kasan laskelmia siitä, mitä tapahtuisi jos tehdään niin tai näin”, Hakola-Uusitalo sanoo.

Tuloksena on reilun 20-sivuinen raportti, liitteitä toista sataa, tukku ehdotuksia jatkoselvittelystä, mutta myös lista asioista, joita ei kannata lisäselvittää.

Jatkoselvitystä työryhmä suosittaa varhaiskasvatusmaksujen lisäksi myös työttömyysturvan kiristämisestä.

Työryhmä laskee, että jos suojaosaa korotetaan 300 eurosta 600 euroon ja samalla työttömyysturvaa leikataan 50 senttiä päivässä, se lisäisi työllisyyttä 3 500 henkilöllä.

Suojaosuus tarkoittaa rahasummaa, jonka voi tienata ilman, että se leikkaisi sosiaalitukia.

Asumistukea remontoimalla voidaan työryhmän mukaan lisätä myös tuntuvasti työllisyyttä.

Ryhmä on laskenut, että jos tukea leikataan 20 prosenttia, se tuottaa 2 300 työllistä. Tukea voi pudottaa myös antamalla sitä entistä harvemmalle.

Työryhmä on myös laskenut asumismenojen omavastuun palauttamista toimeentulotuen saajille. Se lisäisi kustannustietoisuutta.

Työryhmä on miettinyt myös muutosta opiskelijoiden asumistukeen. Ryhmän mukaan valmistuminen vauhdittuisi, jos opintolaina laskettaisiin asumistukeen vaikuttavaksi tuloksi; siitä riippumatta, nostaako lainaa vai ei.

Vuokrasääntelyyn työryhmä suhtautuu kielteisesti. Työryhmän mukaan se ei ole oikea ratkaisu pääkaupunkiseudun korkeisiin vuokriin ja niistä seuraaviin kannustinloukkuihin.

Vuotuiset asumistukimenot ovat kasvaneet jo lähes kahteen miljardiin euroon. Ongelmaksi koetaan se, että asumistuesta huomattava osa valuu vuokrahintoihin.

Työryhmä ehdottaa, että asuntoasioista vastaava maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk) esitys asumistuen neliövuokrakatoista menisi jatkoselvittelyyn.

Tiilikainen ehdotti viime lauantaina Ylen Ykkösaamussa että asumistuen neliövuokrille pitäisi laittaa katto. Enimmäisvuokra voisi olla Tiilikaisen mukaan 12 euroa neliömetriltä edullisimmilla alueilla ja alle 20 euroa pääkaupunkiseudulla.

Perhevapaiden remontin Hakola- Uusitalo arvioi lisäävään tuhansien ihmisen työllisyyttä, mutta varsinaisia laskelmia ei niistä raporttiin tehty.

”Onhan perhevapaiden muutoksilla ilman muuta huomattavat vaikutukset”, hän sanoo.

Jatkovalmistelua koordinoi hallituspuolueiden työryhmä, jota vetää valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok). Siinä ovat mukana myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps) sekä tuleva peruspalveluministeri, kansanedustaja Annika Saarikko (kesk).

”Työnteon pitää aina kannattaa. Päätöksiä tehdään hallituksen puolivälitarkastelussa”, toteaa Orpo ministeriön tiedotteessa.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) ei halua ottaa vielä kantaa täsmäesityksiin. Hän kuitenkin muistuttaa esittäneensä jo aiemmin varhaiskasvatusmaksujen alentamista.

”Varhaiskasvatusmaksu on vähän kuin työssäkäyntimaksu. Kun perhe arvioi, kannattaako perhevapailta palata työelämään, kannustusloukku syntyy, kun varhaiskasvatusmaksut lankeavat. Siksi maksujen alentaminen tukisi pienituloisten vanhempien työssäkäyntiä ja olisi myös tasa-arvoteko äideille.”

Kotihoidon tuen lyhennyksen huomattava työllisyysvaikutus alleviivaa Grahn-Laasosen mukaan myös tarvetta uudistaa perhevapaajärjestelmää.

”Päätökset pitää tehdä jo tällä vaalikaudella. Malleja on useita. Yksittäisiä esityksiä en lähde vielä arvioimaan.”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk) torjuu tuoreelta esityksen opiskelijoiden asumistuen leikkaamisesta.

”Työryhmä esittää, että pankista haettu opintolaina laskettaisiin tuloksi, joka leikkaisi asumistukea. Avaus on vastoin tavoitettamme helpottaa opiskelijaköyhyyttä.”

”Se heikentäisi pienituloisten opiskelijoiden toimeentuloa ja heikentäisi pientenkin sivutöiden tekemisen kannattavuutta. Korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolelta tulevien nuorten mahdollisuudet lähteä opiskelemaan heikkenisivät”, Heikkinen muistuttaa.

Kannustinloukkujen lieventämisen yksi vaihtoehto on sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisääminen.

Oikaisu 3.3. klo 13.25: Jutussa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti, että työryhmä tyrmäisi asuntoasioista vastaavan ministerin Kimmo Tiilikaisen (kesk) ehdotuksen vuokrakatosta. Työryhmä esittää sitä jatkoselvitettäväksi. Työryhmä sen sijaan tyrmää vuokrasäännöstelyn.